You are here: Uygulama Alanları Altyapı Uygulamaları

Altyapı Uygulamaları

Su temini, atıksu uzaklaştırma konularında çevreye uyumlu, tasarruflu ve verimli pompa sistemleriyle Wilo her zaman sizin yanınızdadır.Belediyeler dünya çapında su temini ve atıksu uzaklaştırması konularında WILO EMU'nun üstün teknolojilerini kullanmaktadırlar.

Doğal kaynakların gittikçe azalması ve enerji fiyatlarının yükselmesi, çevre uyumu bakımından amaca uygun, ekonomik ve verimli pompa sistemlerinin kullanılmasını gerekli kılmaktadır. İşte bu noktada WILO, EMU teknolojisiyle ekonomik ve çevreye duyarlı çözümler sunmaktadır.

Joomlart