You are here: Satış

Satış

Firmamızın satış programında bulunan ürünlerin satışı "Satış ve Pazarlama Departmanı"mızca organize edilmektedir.
Yurtiçi satışlarda firmamız bazı özel müşteri gruplarına kendisi direkt satış yapmaktadır. Ancak bunun dışında kalan satışlarımız Türkiye genelinde bayilerimiz tarafından yapılmaktadır. Bayilik organizasyonumuzun kurulması, koordinasyonu, kontrolü, sevk ve idare edilmesi satış ve pazarlama departmanımız tarafından gerçekleştirilmektedir. Bayilik organizasyonumuzun temelinde bayi fonksiyonuna sahip "Yetkili Satış Bayii" diye nitelendirdiğimiz yetkili firmalar vardır. Bu kuruluşlarımız, müşterilerimize sistem bazında danışmanlık hizmetleri de sunabilen, ürün programımızın tamamının satışını yapabilen firmalardır.


Yetkili Satış Bayileri, Wilo ürünlerini satmak ve ilgili hizmetleri verebilmek amacıyla çalışan, merkez firmamızla sürekli yakın ilişki içinde olan özel eğitimli, donanımlı kuruluşlardır ve firmamızın müşterilerimiz nezdindeki temsilcileridir.

Müşterilerimiz, satış öncesi danışmanlık, satış, sevkiyat, süpervizörlük, işletmeye alma ve servis gibi her türlü gereksinimlerini Yetkili Satış Bayilerimize iletebilirler. Yetkili Satış Bayileri müşterilerimize her türlü hizmetin eksiksiz ulaştırılabilmesi için gerekli organizasyonun yapılmasından sorumlu ve bunun için yetkilidirler.

Yetkili Satış Bayilerimiz, müşterilerine sattıkları Wilo ürünleri için işletmeye alma ve servis prosedürü ile ilgili bilgi vermek ve bunun organizasyonunu yapmak mecburiyetindedirler.

Joomlart